The PM² Overview Guide Turkish Translation

The PM² Methodology Overview Guide - Turkish Translation

Download and use freely this translation of the PM² Methodology Overview Guide

Genel Bakış PM²

PM² Overview Turkish Translation
Tercüme Türkçe

© PM² Alliance ASBL 2021

Bu belgenin yeniden kullanımı CC BY 4.0 lisansı kapsamında yetkilendirilmiştir.

© PM² Alliance ASBL 2021
Reuse of this Document is authorised under the CC BY 4.0 license.

Except otherwise noted, the reuse of the PM² Alliance publications is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated.

© PM² Alliance ASBL 2021

Bu belgenin yeniden kullanımı CC BY 4.0 lisansı kapsamında yetkilendirilmiştir.

Aksi belirtilmedikçe, PM² Alliance yayınlarının yeniden kullanımı Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) lisansı kapsamında yetkilendirilmiştir (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Bu, uygun prim ve kredinin verilmesi ve her değişikliğin belirtilmesi koşuluyla yeniden kullanıma izin verildiği anlamına gelir.

Foreword

The PM² Alliance is a non-for-profit organisation that carries high the torch of the open PM² vision, promotes and evolves the PM² Methodology, taking it to places where no PM² has gone before. It brings together the Open PM² community, linking professionals, trainers, experts, and project management practitioners from all over the world, and works with international institutions, public and private organisations to establish an open business ecosystem which supports the adoption and effective use of PM².

The PM² Alliance’s mission is to promote the PM² Methodology for the public benefit, aiming for better project management in Europe and beyond. The PM² Alliance achieves its mission through a broad range of initiatives, such as PM² certification, the organisation of conferences and webinars, the production of publications, including the translation of the PM² Methodology Guide into several languages.

This translation is a contribution of PM² Alliance Belarus. It has been undertaken by our community of volunteers and professionals, aiming to bring the PM² Methodology closer to the community of Russian speakers of the public and private sectors, in Europe and globally. PM² is an open source methodology, so you are welcome to use this translation freely for the benefit of your organisation and projects.

We are grateful to all those who have led the development of the PM² Methodology, the authors, the contributors, the reviewers, and the translation teams. We acknowledge their contribution and honour their moral right to be clearly identified in all our publications and translations in a dedicated and prominent section (Appendix A: Contributions & Acknowledgements).

Önsöz

PM² Alliance, açık PM² vizyonunun meşalesini yükseklerde taşıyan, PM² Metodolojisini teşvik eden ve geliştiren, PM²’ri daha önce gitmediği yerlere götüren, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Dünyanın her yerinden profesyonelleri, eğitmenleri, uzmanları ve proje yönetimi uygulayıcılarını birbirine bağlayan Açık PM² topluluğunu bir araya getirir. PM²’nin benimsenmesini ve etkin kullanımını destekleyen açık bir iş ekosistemi oluşturmak için uluslararası kurumlar, kamu ve özel kuruluşlarla birlikte çalışır.

PM² Alliance’ın misyonu, Avrupa ve ötesinde daha iyi proje yönetimini hedefleyen PM² Metodolojisini kamu yararına teşvik etmektir. PM² Alliance misyonunu, PM² sertifikasyonu, konferans ve web seminer organizasyonları, PM² Metodoloji Kılavuzunun çeşitli dillere çevrilmesi dahil yayınların üretimi gibi çok çeşitli girişimlerle gerçekleştirir.

Bu çeviri PM² Alliance Türkiye’in bir katkısıdır. PM² Metodolojisini Avrupa’da ve küresel olarak kamu ve özel sektördeki Türkçe konuşanlar topluluğuna yakınlaştırmayı amaçlayan gönüllüler ve profesyoneller topluluğumuz tarafından üstlenilmiştir. PM² açık kaynaklı bir metodolojidir, dolayısıyla bu çeviriyi kuruluşunuzun ve projelerinizin yararına özgürce kullanabilirsiniz.

PM² Metodolojisinin geliştirilmesine öncülük eden herkese, yazarlara, katkıda bulunanlara, gözden geçirenlere ve çeviri ekiplerine minnettarız. Katkılarını kabul ediyor ve manevi haklarını tüm yayınlarımızda ve çevirilerimizde özel ve belirgin bir bölümde açıkça belirterek şereflendiriyor, saygı ile duyuyoruz (Ek A: Katkılar ve Teşekkür).

Nicos Kourounakis, President of the PM² Alliance,
Co- Author of the PM² Methodology

Bülent Artan, PM² Alliance Türkiye Bölge Koordinatörü,
Çeviri Ekibi Lideri

Helping Project Managers - one project at a time!

PM² Metodolojisi Türkçe Çevirisine katkıda bulunanlar:

MICHELIOUDAKIS Elias  (CoEPM² Koordinatörü)
ARTAN Bülent (Tercüme Ekip lideri, PM² Alliance Türkiye Bölge Koordinatörü)
BERKDEMİR Kenan
Prof. Dr. ELEREN Ali
AYMELEK Kadriye
ARTAN BELLİSAN İpek (Editör)
ARTAN Ece (Asistan)
KOUROUNAKIS Nicos (PM² Alliance Koordinatörü, Co Author of PM²)

(Ek A: Katkılar ve Teşekkür).

See also: