The PM² Guide Romanian Translation

The PM² Methodology Guide - Romanian Translation

Download and use freely this translation of the PM² Methodology Overview Guide

© PM² Alliance ASBL 2021
Reuse of this Document is authorised under the CC BY 4.0 license.

Except otherwise noted, the reuse of the PM² Alliance publications is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated.

Foreword

The PM² Alliance is a non-for-profit organisation that carries high the torch of the open PM² vision, promotes and evolves the PM² Methodology, taking it to places where no PM² has gone before. It brings together the Open PM² community, linking professionals, trainers, experts, and project management practitioners from all over the world, and works with international institutions, public and private organisations to establish an open business ecosystem that supports the adoption and effective use of PM².

The PM² Alliance’s mission is to promote the PM² Methodology for the public benefit, aiming for better project management in Europe and beyond. The PM² Alliance achieves its mission through a broad range of initiatives, such as PM² certification, the organisation of conferences and webinars, the production of publications, including the translation of the PM² Methodology Guide into several languages.

This translation is a contribution of PM² Alliance Romania. It has been undertaken by our community of volunteers and professionals, aiming to bring the PM² Methodology closer to the community of Romanian speakers of the public and private sectors, in Europe and globally. PM² is an open-source methodology, so you are welcome to use this translation freely for the benefit of your organisation and projects.

We are grateful to all those who have led the development of the PM² Methodology, the authors, the contributors, the reviewers, and the translation teams. We acknowledge their contribution and honour their moral right to be clearly identified in all our publications and translations in a dedicated and prominent section (Appendix A: Contributions & Acknowledgements).

Prefaţă

Alianța PM² este o organizație non-profit care poartă torța viziunii PM² deschise, promovează și dezvoltă metodologia PM², ducând-o în locuri unde nu a mai existat niciun PM². Reunește comunitatea Open PM², conectând profesioniști, formatori, experți și practicieni în managementul de proiect din toată lumea și lucrează cu instituții internaționale, organizații publice și private pentru a stabili un ecosistem de afaceri deschis care să susțină adoptarea și utilizarea eficientă a PM² .

Misiunea PM² Alliance este de a promova metodologia PM² în beneficiul publicului, având ca scop o mai bună gestionare a proiectelor în Europa și nu numai. Alianța PM² își îndeplinește misiunea printr-o gamă largă de inițiative, cum ar fi certificarea PM², organizarea de conferințe și seminarii web, producerea de publicații, inclusiv traducerea Ghidului metodologic PM² în mai multe limbi.

Această traducere este o contribuție a S.C. Europroiect Estate SRL. A fost întreprinsă de comunitatea noastră de voluntari și profesioniști, cu scopul de a aduce Metodologia PM² mai aproape de comunitatea vorbitorilor de limba română din sectoarele public și privat, în Europa și la nivel global.
PM² este o metodologie open source, deci sunteți binevenit (ă) să utilizați această traducere în mod liber în beneficiul organizației și proiectelor dvs.

Suntem recunoscători tuturor celor care au condus dezvoltarea metodologiei PM², autorilor, contribuitorilor, recenzorilor și echipelor de traducere. Recunoaștem contribuția lor și onorăm dreptul lor moral de a fi clar identificați în toate publicațiile și traducerile noastre într-o secțiune dedicată și proeminentă (Anexa A: Contribuții și mulțumiri).

Nicos Kourounakis, President of the PM² Alliance,
Co- Author of the PM² Methodology

Ionuț Aionițoaei, Coordonator Regional
al Alianței PM² pentru România

Traducere în Limba Română

Marius GĂITAN             Coordonator traducere

Dumitra GĂITAN

Ionuț AIONIȚOAEI         Coordonator Regional al Alianței PM² pentru România

Nicos KOUROUNAKIS  Co Author of PM², President of the PM² Alliance 

 
See also: