2020 INTERNATIONAL CONFERENCE | MASTERCLASSES
PM² BASIC TRAINING & CERTIFICATION COURSE IN TURKISH

GÜNLER:

3 Aralık 2020

PM² BASIC EĞİTİMİ & SERTİFİKALANDIRMA KURSU

PM² Alliance tarafından geliştirilen 1 günlük sertifikasyon hazırlık sınavı

Üyeler için Eğitim Bedeli

€250

Üye Olmayanlar için Eğitim Bedeli

€350

Kurs İçeriği:
Sanal Eğitim
Kurs Katılım Sertifikası & PDU’ları
Bedelsiz PM² Basic Sertifikalandırma Sınavı Katılım Kuponu

Kurs Hakkında

Bu kurs, Proje Yönetişimi, Proje Yaşam Döngüsü, Süreçler ve Eserler dahil metodolojinin her yönünü içererek PM² metodolojisine giriş yapar.

Kurs sonunda katılımcılar PM²’in bazı en iyi pratikleri uygulamaya başlayabilecekleri tüm bilgi, yetenek ve referans kaynakları elde ederler. Bu kazanımlar proje yönetimlerinin kalitesini artırır.

Kursu tamamlayan katılımcılara, katılım sertifikası ve İngilizce PM² Basic Sertifikalandırma sınav giriş kuponu verilir.

Kurs sonunda katılımcılar

ÖĞRENME HEDEFLERİ

BEKLENEN SONUÇLAR VE FAYDALAR

Kurs katılımcıları, önemli PM² kavramlarını öğrenerek, temel PM² en iyi pratiklerini anlayacaklardır. Bu proje faaliyetlerini yönetmede, PM² kullanım etkinliğini artırmada yararlı olur. Bunlara ilave olarak katılımcıların PM² Sertifikasyonu proje yönetim mükemmelliğine olan kararlı bağlılığı ve aşinalıklarını ortaya koyar.

Kurs Sonuçları ve Faydaları

 • PM²’in proje faaliyetlerinin yönetimindeki değerini kavramak
 • PM² Projelerinde çalışma için temel bilgileri edinmek
 • PM² Metodolojisine ait özel kaynak ve bilgilerine sahip olmak
 • Proje planlama ve dokümantasyonunuzun kalitesini iyileştirmek
 • Dünyanın her yerinden meslektaşlarla ağ oluşturmak, fikir alışverişi yapmak ve tecrübelerden faydalanmak

KATILIMCI PROFİLİ

Bu eğitime katılım için her hangi bir ön koşul yoktur.

 • PM² ve proje yönetimi hakkında daha fazla öğrenmek isteyen,
 • PM² Alliance Sertifikasyonu yolculuğuna başlamak isteyen herkes için uygun bir eğitimdir
Alliance-certification_general

PM² BASIC SERTİFİKALANDIRMA HAKKINDA

PM² Basic Sertifikasyonu, proje yönetimi yolculuğuna 1. seviye ve temel proje yönetim sertifikasyonu ile başlamak isteyen herkes için iyi bir tercihtir. PM² Basic Sertifikasyonu, adayların, PM² Metodolojisi genel kavramlarının, temel anlayışını kazandığını teyit eder. Sertifikasyon sınavı esas olarak PM² Metodolojisi’nin ne zaman ve neleri, ikincil olarak da kim ve nasılları kavrayışı test eder. Sınav soruları PM²’ın dört sütununu ve PM² Zihniyetlerini temel alır. Sorular, Yaşam Döngüsüne ve Eserlerine daha fazla odaklanırken, Süreçlere, Yönetişime ve Zihniyetlere daha az odaklanır.

Adaylar sertifikasyon kazanmak için PM² kavramlarına yeterli bir seviyede aşina olduklarında, PM² projelerinin devinimini takip edebileceklerdir. PM² Ekip Üyeleri ve Proje Yöneticileri ile etkin iletişimde bulunabileceklerdir.

PM² Metodolojisi Hakkında

PM², Avrupa Komisyonu’nun standard proje yönetim metodolojisidir. Projelerin tüm yaşam döngüsünün etkin yönetimini, proje sonuçlarının ve proje süreç yönetiminin kalitesinin artırılmasını hedefler. Avrupa Komisyonu’nun pek çok projeden edindiği operasyonel tecrübelerinin yanı sıra küresel olarak kabul görmüş proje yönetim metodlarının en iyi pratiklerini/uygulamalarını bir araya getirir. PM², her türlü projeye uygulanabilen basit ve uygulaması kolay bir metodolojidir.

Avrupa Komisyonu, herkese projelerinde kullanabilmesi için PM²’i açık kaynak lisansı ile yayınladı. PM², Avrupa Enstitüleri veya Avrupa Birliği tarafından fonlanan programların yürütülmesine uygunluğuyla birlikte, özel ve devlet kurumlarında yürütülen her türlü projede de uygulanmaya elverişlidir.

Programın Ana Hatları

1. Proje Yönetimine Giriş
 • Proje, Program, Portföy & Operasyonlar
 • Proje Çıktıları, Sonuçlar ve Faydalar 
 • İyi proje yönetiminin faydaları
 • Proje başarısı nedir, neden projeler başarısız olur
 • İyi proje yöneticilerinin karakteristik özellikleri
 • Temel proje yönetim yetkinlikleri
2. PM² Metodolojisi
 • PM² Metodoloji Rehberi - Açık Kaynak
 • PM² Yayınları ve Kaynakları
 • Bir slaytta PM²!
 • PM² Evi ve 4 Sütunu
 • PM² Zihniyetleri
3. Proje Yönetişimi
 • PM² Yönetişim Modeli - Roller & Sorumluluklar
 • Proje Sevk ve İdare (İcra) Komitesi (PSC)
 • Proje Sahibi (PO)
 • İş Yöneticisi (BM)
 • Çözüm Sağlayıcı (SP)
 • Proje Yöneticisi (PM)
 • İş Uygulama Grubu (BIG)
 • Proje Çekirdek Ekibi (PCT)
 • Proje Destek Ekibi (PST)
 • RASCI - Sorumluluk Atama Matrisi
4. PM² Proje Yaşam Döngüsü
 • PM² Yaşam Döngüsüne Genel Bakış
 • PM² Aşamaları
 • Proje Aşamaları & Sürücüleri
 • PM² Aşama Kapıları ve Onaylar
 • PM² Eserleri Bütünsel Görünümü
5. Başlatma Aşaması
 • Başlatma Aşaması Eserlerine Genel Bakış
 • Proje Başlatma Talebi
 • İş Dosyası
 • Proje Tüzüğü
 • Proje Aşama Kapısı: Planlama için Hazır (RfP)
6. Planlama Aşaması
 • Planlama Aşaması Eserlerine Genel Bakış
 • Kilit Planlama Eserleri
 • Planlama Başlangıç Toplantısı
 • Proje El Kitabı
 • Proje İş Planı
 • Proje Paydaş Matrisi
 • Geçiş ve İş Uygulama Planları
 • Aşama Kapısı: Yürütme için Hazır (RfE)
7. Yürütme Aşaması
 • Yürütme Aşaması Eserlerine Genel Bakış
 • Yürütme Başlangıç Toplantısı
 • Proje Koordinasyonu
 • Kalite Güvence
 • Proje Raporlama
 • Bilgi Dağıtımı
 • Aşama Kapısı: Kapatma için Hazır (RfC)
8. Kapatma Aşaması
 • Kapatma Aşaması Eserleri
 • Proje-Sonu Değerlendirme Toplantısı
 • Ders Çıkarma ve Proje Sonrası Öneriler
 • Proje Sonu Raporu
 • İdari Kapatma
9. İzleme & Kontrol
 • İzleme ve Takip Aşaması Eserleri
 • İzleme ve Kontrol Faaliyetlerine Genel Bakış
  • Proje Performansını İzleme
  • Çizelge Kontrolü
  • Maliyet Kontrolü
  • Paydaşları Yönet
  • İhtiyaçları Yönet
  • Proje Değişikliklerini Yönet
  • Riskleri Yönet
  • Konu ve Kararları Yönet
  • Kaliteyi Yönet
  • Teslimatların Kabulünü Yönet
  • Geçişi Yönet
  • İş Uygulamalarını Yönet

Speaker: English Speaker TBC
Credentials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus bibendum, nunc ut hendrerit tempus, ex dolor consectetur risus, ut pharetra dolor elit eu magna. Vivamus vitae tincidunt quam, non tincidunt dui. Curabitur pretium efficitur sem vitae fermentum. Maecenas fermentum erat non facilisis laoreet.

SHORT CV

İRTİBATA GEÇ

Sorularınız için?

PM² Alliance 2020 Konferansı çerçevesinde düzenlenen Uzman Eğitim Sınıfları hakkında sorularınızı Konferans Destek Ekibine e-posta veya ilgili formu doldurarak iletebilirsiniz